Byggegrunde til salg - Rønnebærvej

Kontakt: Poul Henning Pedersen - Tlf. 31659306

17 byggegrunde til salg

Ejendomsselskabet Erling Jensen A/S udbyder 17 grunde til salg. Grundene ligger på Rønnebærvej i Nykøbing Mors.

an image

 

Kontakt vedr. salg

Poul Henning Pedersen

Tlf. 3165 9306

Handelsudgifter

Købesummen skal betales kontant pr. overtagelsesdagen.

I købesummen er tilslutningsbidrag til el, vand, naturgas og kloak incl.

Ud over købesummen skal der betales installationsafgift til Naturgas. Udgiften hertil er dags dato 12.000 kr. plus moms

Udover købesummen skal der betales udgifter til egne rådgivere, f.eks. advokat og lignende.

Køber og sælger deler udgiften til tinglysning af skøde.

Byggefrist:

Der er ingen byggepligt pålagt grunden.

Så der kan frit investeres i grunden, for efterfølgende at bebygge grunden efter eget ønske og tidshorisont.

For yderligere info omkring det at bo i Morsø Kommune henvises til: 

www.mors.dk - Hvor alle relevante oplysninger forefindes.